CENNIK

Warunki finansowe współpracy z agencją detektywistyczną zawsze są ustalane indywidualnie  w drodze negocjacji ze zleceniodawcą i są zawarte w umowie o usługi detektywistyczne. Cena usługi  uzależniona jest od rodzaju zlecenia, jego zakresu i sposobu realizacji oraz zaangażowania sił i środków.

Cennik usług agencji detektywistycznej

  • Poniższe ceny przedstawione są w celach poglądowych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego
Rodzaj usługi Cena /netto/ Czas realizacji
Konsultacja /porada/ prywatny detektyw Warszawa bezpłatnie bezzwłocznie
Obserwacja statyczna obiektu od 100zł/h do uzgodnienia
Obserwacja dynamiczna osoby od 120zł/h do uzgodnienia
Kontrobserwacja /sprawdzenie czy osoba nie jest obserwowana/ od 150 zł/h 3 dni
Sprawy rozwodowe – zebranie materiału dowodowego dla sądu Stawka godzinowa:
od 120zł/h
ryczałt – od 3.000 zł
3-7 dni
Poszukiwania osób od 1200 zł/dzień do uzgodnienia
Ustalenie/potwierdzenie danych osobowych od 1200 zł/osoba 7-10 dni
Ustalenie miejsca pracy od 1500 zł/osoba 3-5 dni
Ustalenia majątkowe/ruchomości i nieruchomości/ Od 1500 zł/osoba 7-10 dni
Wywiad gospodarczy o podmiocie od 2500 zł 7-14 dni
Złożony wywiad gospodarczy-ustalenie powiązań kapitałowo-osobowych oraz stanu majątkowego od 6000 zł 10-20 dni
Ustalanie ojcostwa-pozyskanie materiału do badań oraz badania DNA od 5000 zł 7-10 dni
Badania wariograficzne /wykrywacz kłamstw/ 1200 zł/osoba 3-5 dni
Program monitorujący komputer od 800 zł/ każdy egzemplarz/ 1-2 dni
Program monitorujący telefon od 2500 zł/każdy egzemplarz 7-10 dni
Wykrywanie podsłuchów i ukrytych kamer Od 25zł/m² do uzgodnienia
Porwania rodzicielskie/ustalenie miejsca pobytu dziecka/ od 1500 zł/dzień do uzgodnienia