SPRAWY ROZWODOWE I PRYWATNE

Zdrada – sprawy rozwodowe

Podejrzenia o zdradę małżeńską z reguły wywołują intensywne przeżycia psychiczne, które paraliżują nasze poczynania, są one emocjonalne i nieracjonalne, powodują poważne problemy rodzinne i zawodowe.  Zdrada z reguły prowadzi do  rozstania małżonków lub partnerów, w perspektywie zachodzi konieczność przeprowadzenia rozwodu przed sądem. Wtedy potrzebujesz dowodów niewierności. Orzeczenie o winie partnera stawia Cię w uprzywilejowanej pozycji w dalszej walce sądowej o alimenty czy podział majątku wspólnego. Jeśli podejrzewasz, że najbliższa osoba nie jest z Tobą szczera, unika rozmów, kłamie lub ukrywa fakty z życia prywatnego, być może są to pierwsze objawy niewierności. Typowymi symptomami zdrady są: brak zainteresowania życiem rodzinnym, unikanie zbliżeń intymnych z partnerem, głuche telefony, częste i nagłe wyjazdy tzw. „delegacje”, drobne kłamstwa. Chcesz się upewnić i mieć niezbite dowody? Detektywi skrupulatnie zbiorą i dostarczą informacje dotyczące kontaktów i skrywanego przed Tobą „drugiego życia” Twojego partnera.

Nasza agencja detektywistyczna dostarczy sądowe, niepodważalne dowody zdrady

Prywatny detektyw z Warszawy zapewni pełną dyskrecję i anonimowość.

Ustalimy:

 • przebieg (fotografię dnia) obserwowanej osoby,
 • kontakty osobiste i zawodowe,
 • miejsca pobytu partnera,
 • dane osobowe kochanka/ki,
 • ojcostwo – na podstawie badań DNA. Dyskretnie pobieramy materiał porównawczy do badań.

Przygotujemy:

 • pisemny raport z wykonanych czynności,
 • dokumentację zdjęciową i filmową,
 • materiał dowodowy dla sądu w sprawie rozwodowej,
 • pozew do sądu, na życzenie Klienta.

Tylko Ty poznasz fakty! Tylko Ty zdecydujesz jak wykorzystasz zgromadzone dowody! Poznaj prawdę, nie trwaj w niepewności, która niszczy Ciebie  i Twoją rodzinę!

Obserwacja osób i obiektów z użyciem drona

Obserwacja to rodzaj pracy operacyjnej polegający na ciągłym i systematycznym śledzeniu osób, której celem jest zarejestrowanie zachowania się obserwowanych osób jej  kontaktów, odwiedzanych miejsc, trybu życia, przyzwyczajeń i nałogów. Zazwyczaj obserwacja poparta jest dyskretnym wywiadem operacyjnym  oraz innymi czynnościami detektywistycznymi. Obserwacja, wywiad i ustalenia detektywistyczne z wiarygodnych źródeł to meritum  pracy agencji detektywistycznej w niemal każdej sprawie. Uzyskanie efektywnych wyników musi być poparte wieloletnim doświadczeniem w służbach mundurowych w wydziałach operacyjno-rozpoznawczych oraz dostępem do źródeł sprawdzonych informacji. W trakcie obserwacji korzystamy ze specjalistycznego sprzętu w tym z dronów wyposażonych w kamery do zdalnej obserwacji i rejestracji obrazu.  W ramach tej usługi sporządzamy tzw. „fotografię dnia”. Dokumentujemy swoje czynności opisując w raporcie wszystkie istotne okoliczności dotyczące obserwowanej osoby lub obiektu, dokumentację tą uzupełniamy fotografiami i filmami.

Mamy doświadczenie i specjalistyczny sprzęt. Chcesz wiedzieć co robi Twój partner, dzieci lub pracownicy, jak opiekuje się Twoimi dziećmi „niania” – skorzystaj z naszej usługi.

Poszukiwanie osób

Poszukiwanie zaginionych lub ukrywających się osób to szereg specjalistycznych przedsięwzięć mających na celu odtworzenie przebiegu ostatniego okresu przed zaginięciem, ustalenie kręgu osób kontaktujących się z zaginioną osobą w okresie przed zaginięciem  a w konsekwencji odnalezienie zaginionego. Zależy Ci na sprawnym, szybkim a przede wszystkim bezpiecznym powrocie do domu osoby zaginionej – nie zwlekaj liczy się czas, szybkie podjęcie działań zwiększa szanse na odnalezienie. Profesjonalni detektywi z naszej Agencji wspólnie z Tobą przygotują plan działań poszukiwawczych i zajmą się odnalezieniem osoby.

Ustalimy:

 • okoliczności, przyczyny i motywy zaginięcia
 • świadków i osoby mogące posiadać informacje o przyczynach i okolicznościach zaginięcia
 • kontakty towarzyskie i zawodowe osoby zaginionej
 • ewentualnych sprawców uprowadzenia osoby
 • miejsce przebywania osoby zaginionej lub ukrywającej się

W swoich działaniach wykorzystujemy:

 • urządzenia i sprzęt techniki operacyjnej pomocny w sprawie poszukiwawczej
 • dostępne bazy Instytucji Państwowych oraz organów ścigania
 • doświadczenie i wiedzę z wieloletniej pracy w organach dochodzeniowo-śledczych
 • wywiady operacyjne
 • obserwacje wytypowanych miejsc i osób

Ekspertyzy sądowe

W trakcie prowadzonych czynności detektywistycznych czasami pojawia się konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań kryminalistycznych, przeprowadza się je w celu zdobycia określonych dowodów lub potwierdzenia pewnych faktów. Ekspertyza wykonana przez biegłych jest niepodważalnym dowodem w sprawie.  Badania takie wymagają wąskiej, specjalistycznej wiedzy z określonej dziedziny nauki. Nasza Agencja współpracuje z wieloma specjalistami, którzy posiadają wiedzę, umiejętności oraz niezbędny sprzęt do wykonywania badań.  Szybko i pewnie zweryfikujemy posiadane informacje w oparciu o najnowsze technologie i zdobycze nauki.

Przeprowadzamy:

 • badania DNA – ustalanie ojcostwa
 • badania wariograficzne tzw. „wykrywacz kłamstw”
 • badania toksykologiczne włosów na zawartość narkotyków lub dopalaczy
 • badania daktyloskopijne – ślady linii papilarnych
 • badania fonoskopijne – nagrania głosów i rozmów na różnych nośnikach
 • badania grafologiczne –  pisma ręcznego

Sprawy prywatne

Podejmujemy czynności detektywistyczne

w sprawach:

 • porwań rodzicielskich – ustalanie miejsca pobytu dziecka
 • potwierdzenia lub zaprzeczenia ojcostwa – badania DNA
 • ustalanie składników majątkowych wskazanych osób – nieruchomości i ruchomości
 • udzielania pomocy w realizacji monitoringu komputerów i aparatów telefonicznych
 • wykrywanie podsłuchów (Warszawa i inne miasta) i ukrytych kamer i urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk