?>

O Agencji

O agencji

Agencja detektywistyczna

Nasza agencja detektywistyczna działa w oparciu o wpis do rejestru działalności  regulowanej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr RD-39/2012 oraz licencję detektywa nr 0000571 wydaną przez Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie.  Zaświadczenie o wpisie do rejestru  MSWiA  jest potwierdzeniem rzetelności, profesjonalizmu oraz działania w granicach i na  zasadach prawa określonego w ustawie „O usługach detektywistycznych”.  Detektywistyczna Agencja Wywiadowcza posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z racji wykonywanej działalności detektywistycznej w wysokości 15 000 €.

Celem nadrzędnym naszego działania jest dostarczanie rzetelnych i sprawdzonych informacji, umożliwiających podjęcie kluczowych decyzji biznesowych lub osobistych przez zleceniodawcę. Przyjmując jakiekolwiek zlecenie detektywistyczne, jesteśmy przekonani o możliwości jego realizacji oraz uzyskania satysfakcjonujących efektów. Wszelkie przedsięwzięcia konsultujemy na bieżąco ze zleceniodawcą i realizujemy po jego akceptacji. Przestrzegamy etycznych aspektów podczas wykonywania powierzonego zadania. Gwarantujemy zachowanie poufności współpracy, wszelkie kontakty objęte są tajemnicą służbową. Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane te podlegają  szczególnej ochronie na każdym etapie realizacji usługi detektywistycznej.

Referencje

?>