Wykrywanie podsłuchów

Wykrywanie podsłuchów

Zdobywanie informacji w sposób nielegalny, za pomocą ukrytych elektronicznych urządzeń podsłuchowych lub mini kamer video stało się powszechna praktyką. Często wykorzystywanym sposobem nielegalnego zdobywania informacji są „programy szpiegowskie” instalowane w komputerach lub telefonach. Wykrywanie podsłuchów dzięki programom pozwalającym w sposób niezauważalny monitorować korespondencję e-mailową, naszą aktywność na stronach internetowych lub uzyskiwać hasła zabezpieczające. Kontrola poprzez telefon komórkowy pozwala monitorować treść rozmów, SMS-ów albo też służyć do lokalizacji posiadacza telefonu. Obserwujemy stały wzrost liczby zakładanych urządzeń podsłuchowych w firmach i obiektach prywatnych. Używanie urządzeń podsłuchowych stosuje się w celu zdobycia informacji o konkurencji, partnerach biznesowych, ale także o osobach bliskich – małżonku, dzieciach lub partnerze życiowym. Uzyskiwane w ten sposób informacje często wykorzystywane są do szantażowania osób i wymuszania określonych zachowań czy podejmowania niekorzystnych decyzji. Działania wykrywania podsłuchów prewencyjne stosowane przez Naszych specjalistów pomogą zabezpieczyć Wasze poufne informacje przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. Wykryjemy i zneutralizujemy wszelkie urządzenia posłuchowe lub szpiegujące bez względu na ich rodzaj i miejsce instalacji.